סבאג עלי

מהנדס אזרחי, מכונות, וממונה בטיחות.

רישיון מס' 3888

נייד  05232780740

סבאג מאלק

מהנדס אזרחי במדור מבנים ותחבורה, ומודד מוסמך

רישיון מס' 119262

נייד 0523763707

רח' קרן היסוד 11/1, ת"ד 966
קריית שמונה, מיקוד 11018
טל 04-6903160 פקס 04-6903161

 

 

Home Contact About US Projects Overview Templates